Zlatá kolekce - CD 2 (2011) / CD
 1. Budíček
 2. Napij sa ty šohaj vína
 3. Na břehu Dyje
 4. Kopanická polka
 5. Cérečko má
 6. Katka dovádí
 7. Kam že si ty, frajárečko
 8. Hovoranský potůček
 9. Před naším je v zahrádečce
 10. Ta kněždubská věž
 11. Rapido
 12. Studená rosenka padá
 13. Na hodech muzika vyhrávala
 14. Na kyjovských lúkách
 15. Na horách
 16. Včera u studánky
 17. Na týneckých lúkách
 18. Trhala sem zrána jatelinku
 19. Daleko široko
 20. Jundrovská polka
 21. Nad huménkem
 22. Když rozkvete bílá růža
 23. Nalej ty mě, šenkérečko
 24. Když sem já šel okolo vrat
 25. Rekrutská polka
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 990