Veselé vánoční hody (1985) / LP
 1. Vánoční fanfára
 2. Veselé vánoční hody
 3. Půjdem spolu do Betléma
 4. Interludium I.
 5. Dej Bůh štěstí
 6. Co se stalo
 7. Interludium II.
 8. Zezulka z lesa vylítla
 9. Pojďme chlapci k nám
 10. Interludium III.
 11. Ku ku, pochválen buď, vinšujem vám
 12. Interludium IV.
 13. Půlnoční fanfára
 14. Tichá noc
 1. Jak jsi krásné neviňátko
 2. Já bych rád k Betlému
 3. Interludium V.
 4. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
 5. Interludium VI.
 6. Hle, tamhle v Betlémě
 7. Hajej, nynej Ježíšku
 8. Interludium VII.
 9. Co se tak svítí
 10. Zelená se louka
 11. Interludium VIII.
 12. Narodil se Kristus Pán
 13. Vánoční fanfára č.2
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 991