Vánoční koledy (1995) / MC, CD
  1. Vánoční fanfára č. 1
  2. Veselé vánoční hody
  3. Půjdem spolu do Betléma
  4. Dej Bůh štěstí
  5. Henry Purcell Slavnostní fanfára
  6. Štědrej večer nastal, Poslechněte mne málo
  7. Dítě se nám narodilo
  8. Johann Christoph Pezel Gigue
  9. Ej, panenka
  10. Gajdujte gajdičky
  11. Hans Leo Hassler Intráda č.IX
  12. Zezulka z lesa vylítla
  13. Pojďme chlapci k nám
  14. Co se stalo nenadále
  15. Půlnoční fanfára
  16. Franz Gruber, Joseph Mohr Tichá noc
  17. Jak jsi krásné neviňátko
  1. Já bych rád k Betlému
  2. Johann Christoph Pezel Intráda č. 71
  3. Nesem vám noviny
  4. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
  5. Hle, tamhle v Betlémě
  6. Hajej, nynej Ježíšku
  7. Johann Christoph Pezel Sarabanda
  8. Stojí vrba košatá
  9. Copak je to nového
  10. Vondráši, Matóši, Pojď Ježíško na salaš
  11. Adam Michna z Otradovic Chtíc, aby spal
  12. Pásli ovce Valaši
  13. Ejhle, chasa naša
  14. Gloria
  15. Narodil se Kristus Pán
  16. Vánoční fanfára č. 2
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 2 512 100