Vánoční koledy (1995) / MC, CD
 1. Vánoční fanfára č. 1
 2. Veselé vánoční hody
 3. Půjdem spolu do Betléma
 4. Dej Bůh štěstí
 5. Henry Purcell Slavnostní fanfára
 6. Štědrej večer nastal, Poslechněte mne málo
 7. Dítě se nám narodilo
 8. Johann Christoph Pezel Gigue
 9. Ej, panenka
 10. Gajdujte gajdičky
 11. Hans Leo Hassler Intráda č.IX
 12. Zezulka z lesa vylítla
 13. Pojďme chlapci k nám
 14. Co se stalo nenadále
 15. Půlnoční fanfára
 16. Franz Gruber, Joseph Mohr Tichá noc
 17. Jak jsi krásné neviňátko
 1. Já bych rád k Betlému
 2. Johann Christoph Pezel Intráda č. 71
 3. Nesem vám noviny
 4. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
 5. Hle, tamhle v Betlémě
 6. Hajej, nynej Ježíšku
 7. Johann Christoph Pezel Sarabanda
 8. Stojí vrba košatá
 9. Copak je to nového
 10. Vondráši, Matóši, Pojď Ježíško na salaš
 11. Adam Michna z Otradovic Chtíc, aby spal
 12. Pásli ovce Valaši
 13. Ejhle, chasa naša
 14. Gloria
 15. Narodil se Kristus Pán
 16. Vánoční fanfára č. 2
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 026