Vánoce s Moravankou (1980) / LP
 1. Slavnostní fanfára
 2. Štědrej večer nastal, Poslechněte mne málo
 3. Dítě se nám narodilo
 4. Gigue
 5. Ej, panenka
 6. Gajdujte gajdičky
 7. Intráda č.IX
 8. Co to ten slavíček
 9. Hopsa, bratrové
 10. Co se stalo nenadále
 11. Sonatina č. 2
 1. Intráda č. 71
 2. Nesem vám noviny
 3. Stojí vrba košatá
 4. Copak je to nového
 5. Sarabanda
 6. Vondráši, Matóši-Pojď Ježiško na salaš
 7. Chtíc aby spal
 8. Pásli ovce valaši
 9. Ejhle, chasa naša
 10. Gloria
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 983