To nejlepší z Moravy (2009) /CD
 1. Chodíme, chodíme
 2. Asenda
 3. Okolo Kyjova
 4. Pod dubňanskú horú
 5. Andulička
 6. Pod kopcem Hostýnem
 7. Rekrútský
 8. V Mistříně na dolině, Ty falešná frajerko
 9. V rychtárovej studni, Kúpala sa Katarina
 10. Před muzikú
 11. Morava – krásná zem
 12. Moravěnka
 13. Všichni dokola
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 062