To nejlepší - Moravanka 1975 - 1985 (1989) / MC, CD
 1. V rychtárovej studni
 2. Okolo seče
 3. Nedaleko od Trenčína
 4. Padá, padá rosenka
 5. Chodníček bělavý
 6. Kyjovanka
 7. Kohútku jarabí
 8. Pod lanžhotským mostem
 9. Také sa mi dívča páčí
 10. Teče voda
 11. V tem Kyjově na rohu
 1. Kúpala sa Katerina
 2. Hodonínská
 3. Jedna růža, dvě růže
 4. Za Lanžhotem v poli
 5. Andulička
 6. Na Kyjovských lukách
 7. Boršická polka
 8. Vysoký jalovec
 9. V tej milotskej bažantnici
 10. Rekrutská polka
 11. Slovácký pochod
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 002