Pro každého něco (1980) / LP
 1. Pro každého něco
 2. Slunéčko zapadá
 3. Okolo mlýna
 4. Co sa ně na mojej ženě lúbí
 5. Slavíček je malý ptáček
 6. Rekrutský valčík
 7. Viděla jsem šohajíčka
 8. Sólo stárkům
 9. Stop polka
 10. Okolo seče
 1. Okolo měsíca
 2. Seděla sem v okénečku
 3. Keď rozkvete bílá růža
 4. Pod lanžhotským mostem
 5. Na hodech muzika vyhrávala
 6. Dobrú noc Milko má
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 051