Písničky z mládí (2005) / MC, CD
 1. Kúpala sa Katarina
 2. V rychtárovej studni
 3. Boršická polka
 4. Nedaleko od Trenčína
 5. Vysoký jalovec
 6. Před naším je zahrádka
 7. Z Boršova do Kyjova
 8. Chodila Maryša
 9. Javorina
 10. Ty Kelčanské vinohrady
 1. Slovácký pochod
 2. Pod zeleným
 3. Přes veselské lúky
 4. Vinohrady moje
 5. Rekrutská polka (Břeclavská kasárňa)
 6. Už jsem obešel Svatobořice aj Mistřín
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 965