Od dědiny k městečku (1984) / LP
 1. Jihomoravská polka
 2. Svatoborské vinohrady
 3. Ta kněždubská věža
 4. Starobřeclavská hodová
 5. Keď zakvílel vinohrad
 6. Krumvířská dědina
 7. Od Kyjova k Mistřínu
 8. Pozdrav Žďáru
 9. Lechovická polka
 10. To kyjovské pole rozorané
 1. Od starého města do Kyjova
 2. Přes veselské lúky
 3. Hovorané
 4. Jede šohaj z Vídňa
 5. Ty nětčické frajárečky
 6. Z Boršova do Kyjova
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 996