Nejkrásnější písničky od A do Z 7. (2008) / CD, DVD
 1. Trhala jsem z rána jatelinku
 2. Ty falešná frajárko
 3. Ty Kelčanské vinohrady
 4. Ty kyjovský purkmistře
 5. U našeho mlýna
 6. U Prušánek na dolině
 7. Už je šohajíček odvedený
 8. Už je večer
 9. Už jsem obešel Svatobořice
 10. Už nás kamarádi
 1. Už v Kyjově zvonijú
 2. V našej zahrádce
 3. V tej milotskej bažantnici
 4. V Rychtárovej studni
 5. V tem Kyjově na rohu
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 972