Nejkrásnější písničky od A do Z 6. (2008) / CD, DVD
 1. Slavíček je malý ptáček
 2. Slovácký pochod
 3. Smutný su já
 4. Sólo si dám
 5. Studená rosenka padá
 6. Svatební
 7. Svatoborské širé pole
 8. Štyry koně ve dvoře
 9. Ta kněždubská věž
 10. Ta naša kapela
 1. Také sa mi dívča páčí
 2. Teče voda
 3. Ten kyjovský hájek
 4. Těžko jste mě mamko má
 5. To Kyjovské pole rozorané
 6. To naše stavení
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 060