Moravanka super hity 4. (2008) / CD
 1. Boršická polka
 2. Morava - krásná zem
 3. Ty kyjovský purkmistře
 4. Horela lipka - směs
 5. Trenčianskú dolinú
 6. Kdeže si, Anička
 7. Si moja milá
 8. Seděla sem, viděla sem
 9. Když sem já šel kolem panské zahrady - směs
 10. Přespolňáci
 11. Vydala ma mamka - směs
 12. Lapašski mládenci
 13. Neviem, neviem
 14. Každú jeseň chlapci rukujú
 15. Zasadil sem čerešenku v humně
 16. Za Gajáry - směs
 17. Včera zvečera
 18. Od záhora
 19. Dolina, dolina
 20. Cukor jedla, kávu pila
 21. Nedaleko od Kyjova
 22. Kamarádi moji milí
 23. Dobrú noc, milko má
 1. Polky pro Moravanku 1.- směs
 2. Čtyři páry bílejch koní
 3. Náno, Náno
 4. Ach Bože, lásko
 5. Ty to víš
 6. Ale ne
 7. Zelené háje
 8. Polky pro Moravanku 2.- směs
 9. Jásavá
 10. Hajá, hajá
 11. Fůra slámy
 12. Až já budu rukovat
 13. Až, až, až
 14. Jana
 15. Hezky od podlahy
 16. Polky pro holky - směs
 17. Hrajte, já ráda tancuju
 18. Hů a hů
 19. Jetelíček u vody
 20. Polka bez kapelníka
 21. Hej, panimámo
 22. Zůstaň tu s námi
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 488 092