Moravanka super hity 1. (2008) / CD
 1. Ach jó! - Ach né!
 2. Znám jednu myslivnu
 3. Rožnovské hodiny
 4. Jede šohaj z Vídňa
 5. Dojdi dívča k nám
 6. Lásko, bože lásko
 7. Ty kyjovský purkmistře
 8. Už nás kamarádi
 9. Měl jsem frajárečku
 10. Vysoký jalovec
 11. Škádlivá
 12. Ta Kněždubská věž
 1. Pojď kamaráde
 2. Proč říkáš, mám Tě rád
 3. Na Pavlovskej dolině
 4. Teče voda teče
 5. Nedaleko od Kyjova
 6. Nešiel by som - směs
 7. Konopa, konopa
 8. Drietomský hájíček
 9. Do rána je malá chvilka
 10. Jedne céry mamka
 11. Za Tečelcem - směs
 12. Ach jó! Ach né!
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 992