MORAVANKA PODRUHÉ (1975) / LP
 1. Moravanka
 2. Svatoborské širé pole
 3. Kúpala sa Katarina
 4. To naše stavení
 5. Zasadil jsem čerešenku v humně
 6. V tej milotskej bažantnici
 7. Kelčanská polka
 8. Boršická polka
 9. Zavrť sa ně cérečko
 10. Měl jsem frajárečku
 1. Moje milé premilené jahody
 2. Když jsem já šel okolo vrat
 3. Vyletěla laštověnka
 4. V rychtárovej studni
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 994