Moravanka na Slovensku (1993) / MC, CD
 1. Tam pod Tatrami
 2. V richtárovej studni
 3. Kúpala sa Katarina
 4. Horela lipka, horela
 5. Trenčiansku dolinú
 6. Kdeže si, Anička
 7. Si moja milá
 8. Keď rozkvitne biela růža
 9. Išeu Macek do Mauacek
 10. Nedaleko od Trenčína
 11. Horenka, horenka, hora
 12. Za Gajáry
 13. Včera z večera
 14. Od Záhorá
 15. Dolina, dolina
 16. Cukor jedla,kávu pila
 17. Slovenské mamičky
 18. Keď sem išeu...
 1. Také sa mi dívča páčí
 2. Vydala ma mamka
 3. Lapašski mládenci
 4. Neviem, neviem
 5. Každú jeseň chlapci rukujú
 6. Ešte si já...
 7. Nešiel by som
 8. Konopa, konopa
 9. Drietomskú dolinú
 10. Nad drietomský hájíček
 11. Do rána je malá chvíla
 12. Jednej dcéry mamka
 13. Nestárnnnúce melodie: Lístoček z brezy
 14. Růžičky červené
 15. Pre pár modrých očí
 16. Široká cestička
 17. Ešte se nevydám
 18. Bratislava,mesto krásne
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 958