Moravanka (1989) / SP
  1. Nechorská
  2. Na břehu Dyje
  3. Počkaj synečku
  4. Kamže si ty frajárečkoí
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 043