Morava - krásná zem (1993) / VIDEOBAND
 1. Javorinka šedivá
 2. Seděla sem, viděla sem
 3. Nechorská polka
 4. Kyjovští mládenci
 5. Přespolňáci
 6. Zazpívaj ty ptáčku
 7. Napijme sa na zdraví
 8. Nedaleko od Trenčína
 9. Před naším je mostek
 10. Bílá lálija
 1. Husárovi dobre je
 2. Ta naše kapela
 3. Morava - krásná zem
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 488 076