Lanžhočanú doma není (1991) / LP, MC, CD
 1. Lanhočanů doma není
 2. Nechorská polka
 3. Na břehu Dyje
 4. Husárovi dobre je
 5. Kam že ty si frajárečko
 6. Nemožu synečku
 7. Náš Janošek
 8. Rosičanka
 9. Kyjovská šenkérka
 10. Zazpívaj ty ptáčku
 1. Před naším je mostek
 2. Ve vinohradě
 3. Týnecká dědina
 4. S dobrou náladou
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 030