KYJOVÁCI TO SÚ CHLAPCI (1977) / LP
 1. Kyjovanka
 2. Kyjovští mládenci
 3. Okolo Kyjova
 4. Také sa mi dívča páčí
 5. Před naším je křížek
 6. V tem nětčickém krajním domě
 7. Cérečko má
 8. Šikulka
 9. Pro Gizelu
 10. U našeho mlýna
 1. Už je šohajíček odvedený
 2. Když jsem jel k asendě
 3. Na kyjovských lukách
 4. Větersků dolinů
 5. Lůčka, lučina
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 995