Je to nádherný (1999) / MC, CD
 1. Modřická hodová
 2. Z Račného
 3. Letí husička
 4. Ej, byl to šohaj
 5. Kopanická
 6. Kateřinka
 7. Nad Pálavů
 8. Vínečko jak višňa
 9. Velkobílovická
 10. Lechovická
 1. Zdaleka poznám šohajíčka
 2. Pod Lanžhotem cestička
 3. Jede šohaj z Vídňa
 4. Za Lanžhotem v poli
 5. Po dědině
 6. U Prušánek na dolině
 7. Měl sem já frajírku
 8. Pojďme spolu dokola
 9. Vysoký jalovec
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 039