Hody a dožínky s Moravankou (1993) / MC, CD
 1. Nětčická
 2. Hody, milé hody
 3. Kdo to henkej jede
 4. Ty kyjovský purkmistře
 5. Štěstí, zdraví
 6. Všeci sa ptajú
 7. Chodíme, chodíme
 8. Hore dědinů
 9. Nechoď k nám stárečku
 10. Tluču, tluču
 11. Nětčický
 12. Lúčka zelená
 1. Naše vrátka vrzajú
 2. Mám já kosu kosenku
 3. Červená růžičko
 4. Nedaleko od Kyjova
 5. Kelčanský mlynář
 6. Štyry koňe ve dvoře
 7. Do řetazu
 8. Hodová sousedská
 9. Okolo mlýna
 10. Na poli mandel
 11. Hody, milé hody
 12. Na sále
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 964