Hity Moravanky (1999) / MC, CD
 1. Pro každého něco
 2. Na našu zahrádku
 3. Hovoranský potůček
 4. Počkaj milá
 5. Letochova hospůdečka
 6. Zasadil jsem čerešenku v humně
 7. Okolo Kyjova
 8. Proč ten ptáček pěkně zpívá
 9. Moja milá frajárečka
 10. Když jsem já šel okolo vrat
 11. Kyjovští mládenci
 1. Katka dovádí
 2. U našeho mlýna
 3. Před muzikú
 4. Před našim je mostek
 5. Slavíček je malý ptáček
 6. Když jsem já šel kolem šenku
 7. Ten kyjovský hájek
 8. Skoro ráno
 9. Jede šohaj z Vídňa
 10. Lúčka, lučina
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 063