Doma je doma (1997) / VIDEOBAND
 1. Chodíme, chodíme
 2. Naša vrátka vrzajú
 3. Červená růžička
 4. Kamarádi moji milí
 5. Bílá lálija
 6. Slepička
 7. Nepůjdu já za masára
 8. Netčický valčík
 9. Boršická
 10. Ty kyjovský purkmistře
 1. Morava, krásná zem
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 993