Die Moravanka ihren Fans (1993) / CD
 1. Chodíme chodíme
 2. Dohrála kapela
 3. Hodonínský kvapík
 4. Hodová sousedská
 5. Nětčinská
 6. Mám já kosu kosenku
 7. Okolo mlýna
 8. Polku hraj, kapelníku náš
 9. Dožínková sousedská
 10. Na sále
 1. Nětčický valčík
 2. Ty kyjovský purkmistře
 3. S kým si já vínko dám
 4. Sólo si dám
 5. Štyry koně ve dvoře
 6. Naše vrátka vrzajú
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 050