Česká a Moravská Beseda (1981) / PP
 1. Předehra - Páni, dámy
 2. Počkej, já povím
 3. Sedlák, sedlák
 4. Alou páni muzikanti
 5. Počkej holka
 6. Komínku, komínku
 7. Furiant
 8. Obkročák
 9. Polka
 10. Rejdovák
 11. Kdybys byl Jeníčku
 12. Kalamajka
 13. Sousedská
 14. Furiant
 1. Však nám tak nebude
 2. Hezká jsi Andulko
 3. Sivá holubičko
 4. Tetka kam jdete
 5. Měl jsem
 6. Malení, malení
 7. Šel bych k vám
 8. Šly panenky
 9. Rostó,rostó
 10. Tetka kam jdete
 11. Trnaveček
 12. Šly panenky
 13. Ztratila jsem kanafasku
 14. Pásla husy
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 044