30 let Moravanky Ach jó! - Ach né! (2001) / MC, CD
 1. Ach jó! - Ach né!
 2. Znám jednu myslivnu
 3. Rožnovské hodiny
 4. Jede šohaj z Vídňa
 5. Dojdi dívča k nám
 6. Lásko, bože lásko
 7. Ty kyjovský purkmistře
 8. Už nás kamarádi
 9. Měl jsem frajárečku
 10. Vysoký jalovec
 1. Škádlivá
 2. Ta kněždubská věž
 3. Pojď, kamaráde
 4. Proč říkáš, mám Tě rád
 5. Na pavlovské dolině
 6. Teče, voda teče
 7. Nedaleko od Kyjova
 8. Nešiel by som - směs slov lid.písní
 9. Za Tečelcem - směs
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 025