30 let Moravanky (2003) / DVD
 1. Letochova hospůdečka
 2. Vysoký jalovec
 3. Na Břeclavských lúkách
 4. Když jsem jel k asendě
 5. Vyhrávala kapela - směs polek
 6. Polka bez kapelníka
 7. Až budou trumpety
 8. Tiger Rag
 9. Počkaj, synečku
 10. Minutový valčík
 11. Trumpet blues
 12. Kam že si ty, frajárečko
 13. Nechoď k nám, stárečku
 14. Taneční směs - Před naším je zahrádka
 1. Jedna růža, dvě růže
 2. Moja postelenka
 3. Dojdi dívča k nám
 4. Sbohem buď, frajárko
 5. Znám jednu myslivnu
 6. Kdo to henkej jede
 7. Lásko, Bože, lásko
 8. Teče voda teče
 9. Nedaleko od Kyjova
 10. A string of pearls
 11. Ta Kněždubská věž
 12. Za Tečelcem
 13. Ach jó! - Ach né!
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 020